26 de març 2013

Apartheid Sanitario

El dia 1 d’abril entra en funcionament la normativa del Departament de Salut de la Generalitat que modifica el Reial Decret del govern espanyol que canvia la forma de donar atenció sanitària a totes les persones. Les mesures retalladores, excloents i burocràtiques, determinen  diferents situacions  en que ens podem trobar els pacients per poder ser atesos, trenca el dret d’accés a la Salut universal i igual per a totes les persones.

A Catalunya, amb la normativa de la Generalitat que modifica el Decret, trobem diverses situacions:
 
En la primera situació estan els assegurats (ara seran els que hagin cotitzat a la seguretat social) i beneficiaris (parella i fills menors de 18 anys) que ja tenien tarja sanitària no han de fer cap altre tràmit.

La segona situació és per les persones en situació especial: embarassades fins al post part, estrangers menors de 18 anys, sol·licitants de protecció internacional o víctimes de tràfic humà que tindran el màxim nivell de cobertura com el grup anterior.

La tercera situació és per tota la resta i depèn del empadronament:

a) Si es té un empadronament entre 3 mesos i 1 any l’atenció especialitzada no està garantida, s’ha de valorar en cada cas. Només es garanteix l’atenció primària, la urgent i els programes de interès sanitari (vacunacions, drogo-dependencies, sida i altres)
 
b) Si l’empadronament és de més de 1 any entra automàticament l’atenció especialitzada. Mantenir actualitzat l’empadronament és essencial ja que amb la interrupció de la seva continuïtat s’ha de reiniciar el procés.
 
c) Els no empadronats o amb empadronament inferior a 3 mesos només podran rebre de la sanitat pública, atenció urgent per malaltia o accident fins el dia del alta.

Ens van voler fer creure que a Catalunya no es seguiria la normativa estatal però no és veritat. El resultat és el trencament en la igualtat d’accés als diferents nivells assistencials i una inseguretat permanent front els canvis que poden afegir-se a l’atur, canvi de domicili a més de l’augment de passos i papers.
 
Ningú explica com repercutirà tot això sobre la salut. La liquidació del Sistema Sanitari Públic, universal per tothom i pagat amb els nostres impostos, per passar a dependre una altre vegada (com durant el franquisme) de l’afiliació a la seguretat social, es un pas enrere de gegant. Els oferiments d’assegurances privades no són la solució per la gran majoria de persones amb problemes econòmics i no poden oferir totes les prestacions  molt cares i tecnificades. En aquests moments cal unir totes les forces contra aquesta pèrdua de drets de ciutadania.

Per tal de tenir constància de la vulneració d’aquests drets i poder denunciar-los podeu dirigir-vos a la següent adreça:


Informació de la Plataforma pel Dret  a la Salut. 26 de març 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Cerca per paraules o etiquetes els continguts publicats o enllaçats des d'aquest blog