18 de febr. 2012

19F: Manifestació contra la reforma laboral


Tornem a sortir al carrer, i aquesta vegada contra la reforma laboral, per aquest motiu convoquem a les 10:30h a l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic, C/ Regomir 3 principal.

 Info estreta d'Acampada Barcelona:
Davant  la catastròfica reforma laboral que ha preparat el Govern de Mariano  Rajoy per decret, que ens transforma en esclaus de les empreses, no  podem estar callats.

Aquest  19 de febrer, els sindicats majoritaris, còmplices de moltes de les situacions viscudes en la actualitat, convoquen una manifestació per  reclamar al Govern que modifiqui o anul·li en les properes setmanes la  reforma laboral.

El  contracte per esclavitzar joves per 400 € al mes, la dilapidació dels  convenis col·lectius, que tots els acomiadaments passin a ser procedents  i s'hagi d'acudir als jutjats per a demostrar que un acomiadament és  improcedent ... són només una mostra del brutal retrocés en drets  laborals que estem patint les treballadores i treballadors.


És per això que davant aquesta situació, han sorgit dues convocatòries per a no quedar-nos a casa i fer sentir la nostra veu:
Concentració 11h a Plaça Catalunya:  convocada sota el nom d'usuaris en lluita, aquesta convocatòria compta  també amb el suport de l'Assemblea de Sant Andreu i de la PUDUP. Aquesta  convocatòria sorgeix de la necessitat de prendre el carrer sense  compartir espai nirecorregut amb la manifestació de CCOO i UGT. Els  lemes són clars:

Ni reforma laboral - Ni retallades - Ni pacte social! Prenem el carrer! 

#BlocCrític 11:30 Enric Granados / Diagonal: proposta sorgida dels @ iaioflautas (http://www.iaioflautas.org/) i recolzada per alguns barris i CAP's, consistent en una manifestació paral·lela però ben   diferenciada, amb la intenció que tot el moviment pugui sortir unit i   participar en la que s'espera sigui una manifestació massiva, però   alhora, mantenint els nostres principis que fa 9 mesos vàrem acordar a les diferents places de tot Catalunya i l'Estat espanyol, i que són els d''apartidisme', 'asindicalisme' i "sense banderes".
Aquest #BlocCritic tindrà a la capçalera, com a totes les nostres   manifestacions, una pancarta en contra d'aquesta reforma i les   retallades, sense sigles ni banderes, i no entrarà a Passeig de Gràcia   fins que no passin clarament la dels sindicats. Amb això farem sentir  la  nostra veu juntament amb la de milers de ciutadans més, donant opció  a  aquells que també estan cansats de banderes i sigles puguin unir-se  a  nosaltres!
No podem rendir-nos i fer allò que al poder li agradaria, quedar-nos al sofà. El carrer és nostre i ni el govern ni 'quatre banderes' ens faran callar!
Des de la comissió de comunicació de acampadabcn, davant la falta d'una proposta unitària consensuada que reuneixi tot el 15M, hem cregut convenient difondre tant una com l'altra convocatòria, però abans que res, donem suport i reivindiquem el nostre dret de sortir als carrers juntes.

------
Ante la catastrófica reforma laboral que ha preparado el Gobierno de Mariano Rajoy por decretazo, que nos convierte en esclavos de las empresas, no podemos estar callados. Este 19 de febrero, los sindicatos mayoritarios, cómplices de muchas de las situaciones vividas actualmente, convocan una manifestación para reclamar al gobierno que modifique o anule en las próximas semanas el reformazo laboral.

El contrato basura para esclavizar jóvenes por 400€ al mes, la dilapidación de los convenios colectivos, que todos los despidos pasen a ser procedentes y se deba acudir a los tribunales para demostrar que un despido es improcedente... son sólo una muestra del brutal retroceso en derechos laborales que estamos sufriendo las trabajadoras y trabajadores.

Es por ello que ante esta situación han surgido dos convocatorias para no quedarnos en casa y hacer oír nuestra voz:
Concentración 11h en Plaça Catalunya: convocada bajo el nombre de usuaris en lluita, convocatoria que cuenta también con el apoyo, entre otras, de la Asamblea de Sant Andreu y de la PUDUP. Esta convocatoria surge de la necesidad de tomar la calle sin compartir espacio ni recorrido con la manifestación de CCOO y UGT. Los lemas son claros:

Ni reforma laboral - Ni recortes - Ni pacto social! ¡Tomemos la calle!
#BlocCrític 12:00 Enric Granados / Diagonal: propuesta surgida de los @iaioflautas (http://www.iaioflautas.org/) y apoyada por la Asamblea de Nou barris y CAPs, entre otros. Consiste en una manifestación paralela a la sindical, pero bien diferenciada, con la intención de que todo el movimiento pueda salir unido y participar en lo que espera ser una protesta masiva. Pero, a la vez, manteniendo nuestros principios que hace 9 meses acordamos en las diferentes plazas de toda Catalunya y el Estado español, siendo éstos los de 'apartidismo', 'asindicalismo' y 'sin banderas'.
Este #BlocCritic estará encabezado, como en todas nuestras manifestaciones, por una pancarta contra el reformazo y los recortes, sin siglas ni banderas, y no entrará en paseo de Gracia hasta que no hayan finalizado su pase claramente la de los sindicatos. Con ello haremos oír nuestra voz junto a miles de ciudadanos más, dando opción a aquellos también cansados de banderas y siglas a unirse a nosotros!
 
No podemos rendirnos y hacer lo que al poder le gustaría,quedarnos en el sofá. La calle es nuestra y ni el gobierno ni 'cuatro banderas' nos van a callar!

Desde la comisión de comunicación de acampadabcn, ante la falta de una propuesta unitaria consensuada que aglutine a todo el 15M, hemos creído conveniente difundir tanto una convocatoria como la otra. Así como emitir en live streaming Y, ante todo, apoyamos y reivindicamos nuestro derecho a salir a las calles juntas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Cerca per paraules o etiquetes els continguts publicats o enllaçats des d'aquest blog