1 de jul. 2011

Acta d'assemblea 22 de juny del 2011

4arta assemblea gòtic

22 de juny de 2011

20:30-23:30


L’assemblea ha començat amb una mica de desorganització perquè no hi ha ordre del dia. Es comenta la importància d’una comissió d’autoorganització i tenir sempre un ordre del dia.
Es proposa fer un repàs del que portem fins ara i cap on anem.

Es planteja un possible ordre del dia:
Fer reflexió sobre el 19J.
Fer un resum de la reunió de coordinadors de barri.
Plantejar accions per les següents manifestacions/protestes.
Reflexió de continguts i temes a tractar.


Després de plantejar un possible ordre del dia comença un torn de paraules on es comenten varis temes:
* Es creu necessaris la coordinació amb altres barris i col·lectius.
* Es planteja com mantenir el moviment actiu.
* Valoració 19J
* Es parla de possibles temes a tractar: desnonament, banca ètica.
* Important mantenir la comunicació entre barris.
* Revisió de les accions fetes fins ara.


Acabem el torn de paraules i es fa un resum de la reunió de coordinadors de barris. Hi ha un mail amb l’acta de l’assemblea). En resum es va explicar que els diferents barris estan treballant diferents temes i alguns ja porten a terme algunes accions. Alguns dels temes que han tractat fins ara són el cooperativisme, desnonaments, atur, migració.

Es decideix i s’aprova que és important anar a la coordinació de barris que es fa el proper diumenge a Plaça Catalunya. S’ofereix gent per anar-hi i s’aprova.


Torna a començar un torn de paraules on sorgeixen diversos aspectes:
* Importància de treballar la comissió de continguts.
* Fer un curs de com utilitzar els mitjans de comunicació disponible.
* S’exposa una proposta feta des de Plaça Catalunya: un mapa de recursos de cada barri. Per saber quines lluites duen a terme, els materials i recursos disponibles. Sistema de cooperació entre els diferents barris.
* Sorgeixen diferents temes per treballar en grup: banca ètica, desnonaments, consum, màfies/violència al barri, expropiació espais públics, turisme, immigració, corrupció/participació à són temes que preocupen a nivell de barri.
* Es proposa ajuntar els temes que han sorgit per treballar en petits grups per línies temàtiques i portar-ho a comentar a les assemblees.
* Important també no només treballar temes que afectin a nivell de barri sinó també pensar en l’esperit del moviment del 15M.
* Importància de pensar en accions pels esdeveniments que tindran lloc properament: 1 de juliol, 21 de juliol, 15 d’octubre.
* Es creu important fer de les places llocs de reflexió. Portar també a experts de determinats temes i compartir coneixements.
* Es proposa que l’ordre del dia surti a partir de la coordinadora de barris.
* Es creu que s’han de tractar els diferents temes tant d’una perspectiva mes micro (a nivell de barri) i des d’una perspectiva més macro (a nivell de ciutat). Aconseguir propostes amb el màxim de consens i que es puguin extrapolar de nivell micro a macro i a l’inrevés.


Finalment es fa un petit resum de tos allò important que ha anat sortint durant l’assemblea i s’aprova de formar els següents grups de treball:
* Accions immediates
* Corrupció/participació
* Migració/turisme
* Banca ètica, desnonaments, consum sostenible
* Places com a espais de reflexió
* Autoorganirtzació

Ens separem per començar a treballar els diferents temes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Cerca per paraules o etiquetes els continguts publicats o enllaçats des d'aquest blog