12 de juny 2011

ACTA DEL 8/06/2011

Acta de la segona Assemblea de Barri Gòtic (bilingüe)
 
Dia: 8 de juny de 2011
Hora: 20:30-23:45
Lloc: Plaça de la Mercè
Persones assistents: 100 aprox.

 
L’assemblea ha començat amb una petita presentació de tots els assistents.
 
La gent ens informa que ha sabut de l’assemblea gràcies als cartells informatius que s’havien trobat al portal de casa seva.
 
Es planteja el per què de l’assemblea i quins són els problemes a tractar. Surten diferents idees:
 
- Continuar amb el moviment de Plaça Catalunya. Descentralitzar la plaça i importància de traslladar-se al barri. Es creu que Plaça Catalunya està baixant les forces, que ha quedat com una representació simbòlica i que no ens hem de basar 100% en el seu sistema de funcionament sinó que hem de adequar-ho a les possibilitats de treballar com a barri.

- Es proposa fixar 3 o 4 punts i treballar d’acord amb aquest punts (sistema de banques, llistes obertes...). Pensar en el manifest de mínims i com hi podem treballar.

- Es considera la importància de coordinar-se amb altres barris per fer més gran i fort el moviment. Molt important la difusió.

- Surt la idea d’associar-nos amb l’Associació de veïns.

- Es dóna la idea de que ara és important actuar localment. És important també aconseguir més gent del barri que s’uneixi a les assemblees.

- Es discuteix el tema de les cassolades. Hi ha una persona que pensa que és una falta de respecte i que el soroll no és la millor manera per protestar. Molta gent creu que lo de les cassarolades està bé, que ha de ser una decisió a nivell individual participar-hi o no i es decideix continuar amb les cassorelades cada dia a les 21.00h des del balcó.

- Es creu que és molt important la informació i denúncia: fer pancartes pals balcons à la majoria està molt d’acord amb això.

- Ens posem d’acord que és molt important ajuntar-nos i treballar per donar visibilitat a les manifestacions del 15 i el 19 de juny.

- Es planteja crear comissions però alguns creuen que primer és més important buscar una línia de treball i després ja crear les comissions.
 
Es discuteix el mecanisme/organització de l’assemblea:

- Es proposa seguir el sistema de signes de l’acampada.

- Important establir un ordre del dia.

- Es proposa fer grups de treball. Cada grup de treball hauria de fer propostes concretes, treballar-les i compartir-les a l’assemblea.

- Intervencions curtes i concretes.

- Es planteja la idea de crear comissions. Es creu que és important que no sigui com aplaça Catalunya on hi ha un gran nombre de comissions però si que són necessaris una comissió d’autoorganització, comunicació/difussió, continguts i acció. Es voten cada una de les comissions proposades i s’aproven totes per majoria.
 
Idees inicials del que serien i farien cada una de les comissions:

- Autoaorganització:
Com ha de funcionar l’assemblea
No prendre decisions per Internet sinó a les assemblees. Però important fer un acta de cada una de les assemblees i proposar un ordre del dia. L’ordre del dia s’hauria de difondre per Internet i aprovar-lo el dia següent a l’assemblea i veure si s’hi ha d’afegir alguna cosa més.
Pensar en que es fa quan plou i pensar en llocs alternatius en aquest cas.
Pensar com ens hauríem de col·locar: lluny de la font, portar cadires, col·locar-nos en semicercle.

- Difusió:
Es proposen diferents sistema de difusió (mail, facebook, twitter, “n-1”)
S’ha de troba un sistema de difusió útil. Molta gent no sap o no utilitza segons quin tipus de sistema i sorgeix la idea de fer un taller per saber les eines que tenim i com funcionen.
Crear un foro per debatre tot el que estem fent.
Internet com a eina però no com a sistema de lluita à molu important fer un ús responsable del mail. Mails massius cansen i la gent deixa de seguir-los.

- Continguts:
Important tenir un ordre del dia

- Acció:
Cassolades i pancartes.
Com a accions immediates pensar en les manifestacions del dia 15 i 19 de juny.
 
Treball en diferents grups/comissions:
 
Després de totes aquestes idees i establir que si que es formaran aquestes 4 comissions ens separem en aquests 4 grups, d’acord com la gent vulgui, per treballar cada una de les comissions per separat. Ens deixem uns 30 min per treballar en grup.
 
Ens tornem a ajuntar passats aquests 30 min..
 
Parla la comissió d’autoorganització:

Proposa que, degut a l’hora que és (23:10), el millor és que cada comissió només exposi el que ha pensat per a l’acció més immediata que és la manifestació del 15 i 19 de juny. El que s’hagi treballat en cada grup s’exposarà a la propera assemblea i serà l’ordre del dia d’aquesta. S’aprova això per majoria i també s’aprova que la propera assamblea serà el proper dimecres a les 20:30 a la plaça de la Mercè.
 
 
Comissió d’acció:

- Cassolada a les 21:00 cada dia des del balcons.
 
- Treure 150 euros del banc el dia 10 de juny.
 
- Quedar per fer pancartes abans del 14 de juny à s’aprova quedar el dijous 9 de juny a les 19:00h i el divendres 10 de juny a les 17:00h.
 
- Fer un logo.
 
- Important fer difusió pel 14 de juny.
 
- Es proposa fer un bot comú i s’aprova la idea per majoria. Es recullen els diners (59 euros).
 
- Es faran fotocòpies a anunciant les assemblees i les manifestacions.
 
 
Comissió de comunicació:

- Ús raonable de la llista de correus.
 
- Es farà un blog amb foro. S’ha de decidir el nom del foro i es fan 4 propostes que s’han de votar:
Assambleagotic: 21 vots
Asambleagotic: 20 vots
Gotic15M: 2 vots
Indignatsgotic o indignadosgotic
 
S’aprova el nom de assembleagotic (en català) pel nom del foro.


 
CASTELLANO
 
Acta de la segunda Asamblea de Barrio Gótico
 
Día: 8 de junio de 2011 Hora:
20:30-23:45 Lugar: Plaza de la Merced 
Personas asistentes: 100 aprox.
 
La asamblea ha empezado con una pequeña presentación de todos los asistentes.
 
La gente nos informa que ha sabido de la asamblea gracias a los carteles informativos que se habían encontrado en el portal de su casa.
 
Se plantea el porque de la asamblea y cuales son los problemas a tratar. Salen diferentes ideas:
 
Continuar con el movimiento de Plaza Cataluña. Descentralizar la plaza e importancia de trasladarse al barrio. Se cree que Plaza Cataluña está bajando las fuerzas, que ha quedado como una representación simbólica y que no nos tenemos que basar 100% en su sistema de funcionamiento sino que tenemos que adecuarlo a las posibilidades de trabajar como barrio.
 
Se propone fijar 3 o 4 puntos y trabajar de acuerdo con ellos:(sistema de bancas, listas abiertas...). Pensar en el manifiesto de mínimos y como podemos trabajar.
 
Se considera la importancia de coordinarse con otros barrios para hacer más grande y fuerte el movimiento. Muy importante la difusión.
 
Sale la idea de asociarnos con la asociación de vecinos.
 
Se mujer la idea de que ahora es importante actuar localmente. Es importante también conseguir más gente del barrio que se una a las asambleas.
 
Se discute el tema de las “caceroladas”. Hay una persona que piensa que es una falta de respeto y que el ruido no es la mejor manera para protestar. Mucha gente cree que lo de las “caceroladas” está bien, que tiene que ser una decisión a nivel individual participar o no y se decide continuar con las caceroladas” cada día a las 21.00h desde el balcón.
 
Se cree que es muy importante la información y denuncia: hacer pancartas y colgarlos en los balcones, la mayoría de los presentes esta muy de acuerdo con esta proposición.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Cerca per paraules o etiquetes els continguts publicats o enllaçats des d'aquest blog