17 de juny 2011

ACTA ASSEMBLEA BARRI GÒTIC. 15/06/2011

3era assemblea del Gòtic

- Al voltant d’unes 40/50 persones. Comencem amb un debat sobre l’ordre del dia. S’acorda establir el següent ordre:

1 Exposició de les comissions que no ho van fer en la passada assemblea.

2 Tractar els fets del Parlament dels dies 14 i 15.

Abans de tractar el primer punt es llegeix l’acta de l’anterior assemblea.

1 Exposició de les comissions que no ho van fer en la passada assemblea.

1.1 Comissió de continguts
Es van fer una sèrie de propostes metodològiques i unes altres concretes.

Propostes metodològiques:
- Que des de continguts es proposin temes concrets a treballar en l’assemblea. És a dir, poder fer assemblees temàtiques en les que entre totes es parlés sobre un tema en concret (ex: habitatge,...) i es proposessin coses o accions a fer en relació al tema treballat.

- Es proposa que l’assemblea funcioni per consens i no per majoria.

Propostes concretes:
- Tallar la corrupció al barri.

- Crear nosaltres mateixes el barri que volem; menys exigir als polítics i més fer nosaltres.

- Tractar el tema dels pisos turístics.

- Aconseguir una participació des de baix de tot el barri.

- Recuperar la vida a les places (ex: places on està prohibit jugar a futbol,...).

- Nodrir-nos dels continguts de la lluita de plaça Catalunya.

- Proposta de reflexió sobre com fer una assemblea “justa” (majoria, consens,...).

- Buscar quins són els nostres grans objectius (Ex: Fer demandes o acabar amb el capitalisme?).

- Proposta de fer un manifest de mínims.

- Tractar el tema de les cooperatives de consum.

Altres
- S’informa de la creació d’un googlegroups per a la comissió continguts.

- Es qüestiona si crear un fòrum propi o bé un més vinculat a l’acampadabcn. Es proposa tancar el tema 
la setmana vinent amb una proposta més concreta que portarà un company. Durant aquesta setmana es seguirà utilitzant el fòrum de l’acampadabcn.

- És recolzada per algunes persones la idea de treballar per consens, de la mateixa manera que altres prefereixen treballar per majoria.

- Hi ha la proposta d’anar a donar suport als detinguts/des durant la jornada (en el marc de l’acció “Aturem el Parlament”). Es decideix seguir fent l’assemblea.

1.2 Comissió d’acció
- S’explica que algunes de les accions proposades ja s’han fet (encartellar,...)

- Es llança la proposta de dur la brossa a la Plaça Sant Jaume sortint de la Plaça de la Mercè el proper divendres a les 20h. La proposta porta força debat. Després de debatre sobre quin objectiu té l’acció, quins missatges posar a les escombraries, etc. i després d’una votació sense consens, es decideix no fer l’acció com a Assemblea Gòtic i que qui vulgui ho faci a títol personal. Com a Assemblae Gòtic es considera necessari més debat i s’aplaça l’acció per a més endavant.

- El col·lectiu Cruïlles informa i convida a assistir el proper diumenge a un dinar més concert. Més informació a http://cruilles.ning.com

- Es proposa i s’aprova fer una columna de barri per anar la manifestació del propoer diumenge. Es queda a les 15h a la Plaça de la Mercè per a fer pancartes, a les 16h se surt de la plaça, es recull a qui estigui a la trobada de Cuïlles i es va conjuntament cap a Plaça Catalunya (punt d’inici de la manifestació). Qui vulgui fer pancartes haurà de portar el material del que disposi i a més es compraran pintures o altres coses amb els diners sobrants que es varen recollir per a fer cartells.

2 Tractar els fets del Parlament dels dies 14 i 15.
- S’expliquen els fets des de la nit del dia 14:
 • Es va fer una assemblea al vespre.
 • Es varen barricar les portes del Parc de la Ciutadella amb balles i altres objectes.
 • La gent s’envà a dormir.
 • A les 6,30h del matí del dia 15 els Mossos obren (treuen el que s’hi havia posat durant la nit) algunes de les portes del Parc de la Ciutadella.
 • Es forma un cordó policial per a que passin els polítics. S’esdevenen un seguit de bloquejos a polítics, càrregues policials,...
 • A les 13h es fa una assemblea.
 • Al carrer Wellington es donen molts enfrontaments verbals.
 • Es viu tensió a la porta de l’Estació de França degut a la pressió policial
 • Hi ha hagut tres persones detingudes pel matí i tres més per la tarda.
 • Des de difusió de plaça Catalunya es treu un comunicat.
 • Es fa una crida per anar cap a la comissaria de les Corts per donar suport als/les detinguts/es.

- Es fa una proposta de debat sobre com actuar quan hi ha enfrontaments i com combatre la manipulació des dels mitjans de comunicació.

- Es proposa i s’aprova per fer un comunicat com a Assemblea Gòtic en funció als fets del dia 14 i 15. Després de molt de debat (especialment sobre el tema de la violència/no-violència), es decideixen les idees que es volen expressar en el comunicat: defensar el pacifisme del moviment, donar suport a les persones detingudes, acusar a la policia. (NOTA: No vaig anotar bé aquestes idees, demano disculpes si m’equivoco en alguna o me’n deixo d’altres). Es decideix que una companya enviarà una proposta de comunicat a treballar i consensuar via Internet durant el dijous. Es decideix difondre el comunicat tant en els mitjans i webs del moviment així com fer-lo arribar als mitjans de comunicació.

- Es proposa portar a debat conjunt entre els barris el tema de la violència.

-Fi-

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Cerca per paraules o etiquetes els continguts publicats o enllaçats des d'aquest blog