27 de jul. 2011

Dv 29J aturem el 1r ERO a la sanitat pública


Un ERO a la sanitat pública?
La salut no és negociable.


Salven els bancs amb diners públics, baixen els impostos als més rics... i després retallen la sanitat pública. Això és una estafa. Diem prou: La sanitat no es toca!

Aturem el primer ERO a la sanitat pública:
Concentració divendres 29 de juliol a les 12h a la Conselleria de Treball (C/Sepúlveda 148-150)


21 de jul. 2011

El Parlament aprova avui uns pressupostos que atempten contra els drets socials


Unes 200 persones van tallar ahir la Ronda del Litoral per protestar contra les retallades en Sanitat. Concretament, el Consorci de l'Hospital del Mar aprovarà demà un ERE que preveu l'acomiadament de 194 treballadors. El Consorci, format en un 60% per la Generalitat i un 40% per l'Ajuntament de Barcelona, inclou a més de l'Hospital del Mar, l'Hospital de l'Esperança, el Centre Fòrum, el Centre Perecamps i els centres assitencials Emili Mira i López de Santa Coloma de Gramenet. 
Avui, continuen les protestes. A les 10:00 s'ha convocat una manifestació als jardinets de Gràcia que acabarà a l'Hospital del Mar on es recolzarà als professionals de la sanitat afectats per aquest ERE.

18 de jul. 2011

CONTRA LES RETALLADES

ACTA 13 de juliol

Acta assemblea 13 de juliol

Persones presents: 35 aprox
Hora inici: 20:55
Hora final: 22:30

La comissió d'autoorganització presenta l'assamblea. Es fa un resum de l'acta de l'assamblea de la setmana anterior.
 
Temes parlats:
 
Consens/Majoria

Primer es proposarà el tema i si aquell tema es parla en aquell moment o es deixa per la propera assamblea.

Es determinarà quant temps es vol parlar sobre aquell tema.

S'intentarà anar per consens durant el temps establert per parlar del tema en concret. En cas de que durant el temps establert no s'arribi a un acord es decidirà si el tema es decideix en el mateix moment per votació o es tracta en la següent assamblea. La votació es farà primer per majoria de gruix i si no queda clar per majoria (½ + 1).

Es vota la proposta i tothom està d'acord.
 
Coordinació de barris

Es presenta l'acta de l'assamblea de coordinació de barris. (l'acta està penjada en extensió)
 
Organització del 20 de juliol

Matí: es fa acció descentralitzada de barris. Es decideix que com a barri gòtic s'anirà a donar suport a Hospital del Mar.

Tarda: Ens reunirem a les 18:30 a plaça de la Mercè per anar tots junts cap a la maniestació.

D'una banda es faran flyers del que es fa a nivell de barri gòtic i s'imprimiran i es repartiran, a part, de la difussió via mail. D'altra banda es difondrà via mail el cartell genereal de la manifestació i es repartiran cartells impresos en cas que n'hi hagi.
 
Eixos de treball

Dinamització: es comenta el taller que es va fer de l'eina n-1 i la reunió per tractar el tema de consens/majoria.

Ningun altre eix de treball té res a dir i es finalitza l'assamblea.

13 de jul. 2011

CONSENS I MAJORIA

Los compañeros de dinamización nos han acercado este resumen de su investigación y recogida de aportes sobre el Consenso y la Mayoría como métodos para tomar decisiones en la Asamblea.
 
¡Muchas gracias!!1. QUÈ ENTENEM PER “CONSENS” I “MAJORIA”?
Per tal de no començar fent servir les mateixes paraules per referir-nos a coses diferents proposem la següent precisió terminologia que no pretén ser una definició inamovible sinó un punt de partença per començar a debatre.


Decisió presa per majoria:
Una persona o una comissió presenta una proposta a l’assemblea i es vota a favor o en contra. El número de vots requerits per aprovar la proposta és “la meitat dels vots més u”. També poden acordar-se d’altres percentatges per tal que la proposta sigui aprovada , per exemple 60 %, 80%

Decisió presa per consens:
Idealment la votació queda aprovada pel vot a favor de tots els membres de l’assemblea (unanimitat). També però es pot proposar un mínim acceptable de vots requerits per aprovar una proposta, per ex. 2/3, 80%..., però i en tot cas, en la presa de decisions per consens ,intervenen al menys els següents mecanismes:
 
1-Un que permet que la proposta vagi sent elaborada per tot el qui vulgui participar, de manera que passat un temps o uns torns de paraula (determinats o no) ,la proposta votada hagi estat construïda o re-elaborada per l’assemblea i englobi els diferents matisos i punts de vista que s’hagin anant aportant.
 
2-Contempla la possibilitat de que algú dels membres no només voti en contra sinó que pugui vedar la proposta de manera que el seu vot tingui el sentit de “Jo amb això no puc sentir-me identificat/a” o “si és així, abandono el grup”.


El consens requereix de:
 
a) Respecte a l’altra persona,
b) Actitud de “suma positiva”,
c) Diàleg, entesos com a “construcció entre vari@s”,
d) Flexibilitat,
e) Actitud de renúncia parcial a la satisfacció de las pròpies necessitats i aspiracions,
f) De nivells alts de maduresa y raonament. 
 


2. CONSENS O MAJORIA: PROS I CONTRAS
Em trobat els següents pros i contras per defensar un o altre mètode de presa de decisions en comú.

MAJORIA

Pros

-Agiliza l’assemblea, impedeix que s’estanqui la presa de decisions
-És útil quan allò que es vota és una qüestió de gustos que no admet cap argumentació
(Ex. El color d’una pancarta)
-En grups poc cohesionats pot ser més recomanable ja que la dificultat i l’esforç que requereix el consens pot arribar a desanimar l’assemblea


Contres
-No té en compte els sentiments ni les necessitats individuals. Es sacrifica la pròpia opinió
-Es va a la reunió amb conclusions decidides
-Hi ha oposició entre aquells que estan a favor i els que estan en contra, es planteja la discussió en termes de amics/enemics .El debat previ a la votació és polèmic i contestatari. Es tendeix a reafirmar la validesa de les pròpies teories i a desvaloritzar les altres .Es pretén tenir la veritat i es deslegitima a l’altra persona. Es tria una alternativa d’entre vàries. És un model per a guanyar i perdre, la majoria guanya i la minoria perd, la qual cosa comporta una certa absència de respecte
-Els que no hi estan d’acord amb la majoria, aprenen a no discutir i no aportaran a la llarga idees a l’empresa. Les idees votades no se senten com a pròpies necessàriament, cosa que pot portar al sabotatge de la idea o a la lentitud a l’hora de concretar-la.


 
CONSENS
 
Pros
-Necessita la garantia de que cada persona es considerada i respectada. Tothom té dret a parlar. Comporta la legitimació de l’altra persona. S’ha de treballar sobre les diferències per a arribar a una posició satisfactòria per a totes les parts; no se desaprofita cap idea. Cada aportació es considera una part de la solució. Hi ha marge per al intercanvi de punts de vista i l’enriquiment. Es celebren les creences ,els valors ,les actituds i les idees diferents; se las legitima
-Requereix d’un procés de síntesi dels diversos elements aportats. Articula diferències
-Hi ha un major desenvolupament de la voluntat i de la capacitat per a resoldre diferències internes
-Promou l’enfortiment del sentit de comunitat i confiança i manté la unitat grupal. És incloent
-El sacrifici de la pròpia opinió queda reemplaçat per alternatives creatives. No es tracta de modificar la idea per a conformar a tothom, sinó d’imaginar idees noves que satisfacin totes les inquietuds. Pressuposa la cerca d’aquells possibles acords que permetin “viure amb l’altre”.
-Només es prenen decisions acordades per tothom. Hi ha un acord sincer entre els participants .Hi ha un major convenciment
-Comporta major corresponsabilitat
-És incompatible amb l’autoritat i la concentració de poder
-No exclou adoptar altres formes de decisió quan sigui oportú
-En un món de interconexions i complexitats creixents i per tant amb major risc de confrontació no podem fer altre cosa que tractar de resoldre les disputes a partir del diàleg i la construcció de consensos
 
Contres
-No és fàcil. És llarg i ardu de negociar
 
 
3. PROPOSTES COMBINADES: MAJORIA /CONSENSAl foro del blog de l’assemblea s’enumeren alguns dels avantatges i desavantatges de tots dos mètodes i es proposa fer servir un o l’altre segons diferent criteris:
 
-Fer servir la majoria només en cas que s’hagi de prendre una decisió urgent (S’apunta la idea d’evitar tractar temes amb urgència. Si es possible, decidint només aquelles coses que hi són a l’ordre del dia)
-Fer servir la majoria només per desbloquejar:
 
Desprès de 1,2,3...n, intents
 
Desprès de x temps (S’apunta la idea de fixar el temps per a cada presa de decisions)
 
-Recordem també el sistema de Pç.Cataluyna: Consens en les comissions i majories a simple vista a les assemblees amb la possibilitat de votar debat 
 

4. UNANIMITAT, PERCENTATGES O MAJORIA SIMPLE
 Altre tema controvertit al blog ha estat el de com decidir quan es dona per tomada la decisió en base al número de vots. Tant a la presa de decisions per majoria com per consens hi ha diferents propostes:
 
-Per majoria simple (50%+1 dels vots).
 
S’argumenta (amb l’exemple d’un cas real) que si es fixa el límit en un 55% i surt el 54% ,se sentiran guanyadors de la votació els uns perquè la seva opció ha estat votada majoritariament i els altres perquè no s’ha arribat al percentatge pactat
 
-Per un percentatge o porció concreta dels vots: 80%, 2/3...
 
-Per una majoria que sigui tan clara que no s’hagin de comptar els vots
 
-Al blog no es proposa la unanimitat però l’afegim com una opció a tenir en compta


5. ALTRES CONSIDERACIONS
Al foro s’aporten també algunes propostes concretes per a millorar cadascuna de les opcions.
 
-Les votacions han de ser prèvia exposició d’arguments de cadascuna de les opcions
 
-Els dinamitzadors han de deixar clar quan s’ha pres la decisió i quan n’ha de tornar a la comissió per tal de ser reformulada
 
-A les persones que voten en contra d’una proposta guanyadora se’ls ha de donar la possibilitar de explicar la seva oposició
 
-A l’acta de l’assemblea ha de quedar reflectit que hi havia persones en contra i les seves raons
 
-Es proposa incorporar una tercera opció a la votació: ”No ho considero prioritari”


6. DINAMITZACIÓ DE L’ASSEMBLEA
Elaborant aquest document ens em adonat del important paper que juga el dinamitzador de l’assemblea en la presa de decisions per consens ja que ha de ser capaç d’anar sintetitzant i reformulant les propostes a votar i anar incorporant els matisos que es vagin afegint. És un paper que seria desitjable que fos rotatiu i que tots ho fessin alguna vegada. En breu us farem arribar un document que dona eines per millorar aquesta tasca.

12 de jul. 2011

POR UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 
La Comisión de Audiovisuales del Movimiento 15-M de Madrid ha realizado este video sobre la petición de una ley de acceso a la información:
 
"Desde el movimiento 15M se exige transparencia a las administraciones. El nombre y apellido de esta reinvidicación es la Ley de Acceso a la Información Pública, un mecanismo que permite al ciudadano saber cómo, cuándo y dónde se gasta su dinero. Con esta ley, la Administración tiene la obligación de contestar las peticiones de información de los ciudadanos y de publicar, de una manera clara, sencilla y accesible, todos los datos que son propiedad de todos. Tenemos derecho a saber. "10 de jul. 2011

Acta de l'assemblea del 6 de juliol del 2011

6ena assemblea del Gòtic


ACTA 06-07-2011

- Se llegeix l’acta del dia anterior i l’ordre del dia d’aquesta assemblea i s’aproven.

Parla la comissió de Comunicació:
“Deconya” explica l’organització de les comissions a Madrid on el blog, facebook etc s’utilitzen només per fer convocatòries concretes dels actes ja aprovats a l’assemblea i tot el treball intern i les discussions de les comissions es fan al N-1.cc.

- es discuteix si fer-nos un N-1.cc (Deconya ho veu bàsic per coordinar-nos tots els barris), poca gent coneix l’eina.

- s’aprova fer un taller de N-1.cc i altres eines tecnològiques el dissabte dia 09-07-2011 a la plaça Sant Miquel a les 18h.

Parla la comissió d’Autoorganització:
Jose explica que hi ha un debat que s’arrossega sobre com ens organitzem pel que es refereix a si decidim per consens o per majoria (debat aquest que ja està obert al forum fa un temps). S’ha de decidir si això ho decideixen els membres de la comissió d’Autoorganització o bé si es considera prou important com per dedicar-li una assemblea general (monogràfica o parcial) a l’assumpte.

- Després de debatir-ho s’aprova que es recolliran les reflexions que es vagin deixant al fòrum sobre aquest tema (les que hi han i les que es pengin aquesta setmana) i el proper dimecres a les 19:30h la comissió d’Autoorganització i tots aquells que estiguin interessats es reuniran per parlar-ho i fer una proposta sobre això a l’assemblea general.

Accions pel 20-21 de juliol
Brian explica la reunió del dijous passat a la facultat de la UB del Raval on es van reunir diverses assemblees de barri. Tan sols dos havien discutit prèviament aquest tema per la qual cosa es va parlar a títol individual.
Des de l’Hospitalet s’ha elaborat una proposta de consens, s’explica aquesta proposta (veure document adjunt).

- S’obre el debat sobre la proposta. Els punts de fricció amb la nostra decisió aprovada a l’assemblea anterior són bàsicament: fer l’acció davant del parlament o fer-ho a la plaça sant Jaume (com proposa l’Hospi); fer dos dies d’accions o només un; que les accions siguin centralitzades o descentralitzades etc.

-S’aprova que la gent que hi vagi en representació del gòtic a la propera convocatòria amb els altres barris per parlar d’això (dia 8 i dia 10 a l’assemblea de la Coordinadora de Barris) tingui certa llibertat per adherir-se a l’opció majoritària en cas que aquesta sigui la de la plaça Sant Jaume en lloc de la del parlament. S’aprova que la macroassemblea es faci el dia 20 (ja sigui aprop del parlament o a Sant Jaume).


Eixos de treball.

Parla Dinamització, Formació i Coordinació:

A títol informatiu expliquen que es van reunir diumenge passat, que han canviat el seu nom per aquest [abans era places com a espai de reflexió o una cosa semblant]. Aporten idees concretes per difondre les accions i convocatòries de l’Assemblea com instal·lar paradetes pel barri; parlen de crear un banc de coneixements on la gent del barri que no pugui acostar-se a l’assemblea pugui aportar el que sàpiga fer deixant el seu contacte.

- Maria Graciela parla de que s’hauria de concretar un eix de treball de Sanitat, explica les mobilitzacions que es van fer a l’Hospital del Mar la setmana passada i parla de repartir pamflets davant el CAP del barri i a l’INEM. Demana voluntaris per consolidar aquest grup de treball i també es parla de crear un calendari d’activitats i de recursos.

Parla Immigració:
- Demanen que es deixi per a setembre la xerrada sobre immigració que havia projectada. L’assemblea ho aprova.

- Un nouvingut parla de crear un nou eix de laboral i demana la participació de la gent per fer-ho (ell té experiència en aquest tema), proposa fer “mercadillos de trueque”.

Parla Transparència, corrupció etc:
Resumeix els continguts d’aquest grup de treball  en “Més Democràcia”. Demana la participació de més gent ja que els continguts d’aquest grup són molt amplis i són només tres persones. No tenen propostes concretes per que l’Assemblea les voti.

Ara tocaria que parlés Turisme però s’està fent tard i es decideix passar primer a la:

Proposta d’organització de l’assemblea de Sants

El moderador resumeix la proposta de Sants (que defensa com a fòrmula organitzativa l’eix temàtic de les comissions per sobre del territorial).

- Es porta a debat la proposta de Sants.

- Com que el posicionament de l’Assemblea sobre això té certa urgència perquè es parlarà a la coordinadora de Barris (al parc de la Ciutadella) el dia 10, es fa una votació indicativa. Segons aquesta la proposta obté el recolzament de la majoria tot i que no hi ha unanimitat per això es manté que els companys que hi vagin a la Coordinadora de Barris parlin a títol individual tenint en compte la sensibilitat majoritària del Assemblea.


Parla l’eix de treball de Turisme:
Expliquen que estan treballant sobre l’impacte dels comerços “por y para” turistes enlloc de “por y para” el barri i el seu veïnatge.
Estan en procés de creació d’un mapa, partint del que dona l’Ajuntament amb tots els hotels, restaurants, hostals etc per a informar als turistes, però on també s’afegirà la informació que l’Ajuntament sap i no vol donar-los com: on et poden robar, on comprar hachis, on pixar amb impunitat etc.

- Es recorda que el 23-24 hi haurà actes a Madrid perquè és el final de la “marxa indignada”
Fi de l’assemblea.

Acta de l'assemblea del 29 de juny del 2011

5ena assemblea del Gòtic


ACTA 29/06/2011

Lloc de cel.lebració : Plaça de la Mercè
Hora: 20:45
Dinamització: Adrià
Actes: Antoni

Comença l’Assemblea amb la presentació de l’ordre del dia:

1.- Normes de funcionament de l’Assemblea.
2.- Informació sobre la trobada de les Assemblees de Barri que tingué lloc el dia 26 a la Plaça Catalunya i, en particular, sobre la proposta de l’Assembles de Sants.
3.- Informació sobre les mobilitzacions previstes.
4.- Informació de les comissions.

1.- Normes de funcionament de l’Assemblea

S’aproven les normes de funcionament de l’Assemblea proposades per la comissió d’organització (document adjunt).

2.- Informació sobre la trobada d’Assembles de Barri

El dinamitzador informa que a la trobada de les Assembrees de Barri, l’única proposta que es và presentar va ser la de l’Assemblea de Sants. S’aprova que s’obri un periòde de reflexió sobre la proposta de Sants i que el document d’aquesta proposta sigui adjuntat al correu amb el que es remeti l’acta.

S’informa que la pròxima trobada de les Assemblees de Barri tindrà lloc el proper dia 10 de juliol, a les 18h. a la Plaça de Catalunya.

S’informa que el dia 6/07/2011, a les 20h, a la Plaça de Sant Felip Neri es farà el traspàs d’eines de la Comissió d’Extensio de la Plaça Catalunya a les Assemblees dels Barris que hi estiguin interessades. 
S’acorda participar-hi. Hi assistiràn: Rosa, Antoni i membres de la comissió de comunicació. 


3.- Mobilitzacions previstes

30/07/2011 hi ha prevista una concentració a l’Hospital del Mar i una posterior marxa cap al domicili particular d’Artur Mas (carrer Tusset).
Cristian informa que hi ha concentracions previstes a altres hospitals i que també confluïran a can Mas.
S’aprova adherir-se a aquestes convocatòries i participacipar a la convocatòria de l’Hospital del Mar.

Es fà la proposta de que en futures mobilitzacións s’eviti la personalització (referint-se a la concentració que es farà davant el domicili particular d’Artur Mas) i s’apunti mes cap a institucions. 
S’aprova que es farà trasllat d’aquesta proposta a la propera trobada d’Assemblees de Barri.

01/07/2011, a les 9:30, ( presa de possessió del nou alcalde de Barcelona) hi ha prevista una concentració de l’Assemblea d’aturats a la Plaça de Sant Jaume, a la que hi assistiran altres Assemblees de Barri. 
S’aprova adherir-nos a aquesta concentració.

20-21/07/2011 hi ha previstes mobilitzacions amb motiu l’aprovació de les “retallades”. El dia 30/06/2011 a les 20h, a la Facultat de Geografía i Història (Raval) tindrà lloc una reunió de preparació d’aquests dos dies de mobilització.
S’aprova l’assistència a l’ementada reunió amb les seguents propostes:

- Oposició a que per part de les Assemblees de Barri es muntin barres de bar durant els actes.
- Que els actes que es tinguin un caràcteer essencialmet reivindicatiu, especialment els concerts previstos.
- Es considera que sería preferible fer la concentració prevista davant del Parlament en lloc de fer-la a les portes del Parc de la Ciutadella. En cap càs s’hauría de plantejar como una operació de bloqueig.
-Proposar que els futures accions i mobilitzacions vagin orientades a integrar més gent al moviment. 

4.- La comissió d’immigració proposa fer unes xarrades obertes sobre la llei d’extrangeria. Es planteja a l’Assemblea la possibilitat de fer-les els dimecres, abans de la reunió de l’Assemblea o qualsevol altre dia.
S’aprova la proposta de fer la xarrada i s’ajorna la decisió sobre el dia i hora fins a disposar de dades mes concretres (sobre tot en lo referent a la durada prevista).

Es planteja la necessitat de constituir un grup d’acollida de nous vinguts a l’Assemblea, amb l’objectiu d’informar-los del funcionament i de les decisions preses.
També es planteja la necessitat de disposar, al bloc, d’un espai a on poder consultar les normes de funcionament i les decisions preses vigents.
S’aproven ambdues propostes amb els seguets punts:
El grup d’acollida el formaran: Zior, carles, Xavi i Cristian. 
Comissions de comunicació i d’organització s’encarregarán de estructurar la web (bloc i fòrun) amb l’objectiu de facilitar la participació i l’acces a l’informació que generi l’Assemblea.

Es tanca l’Assemblea, donant pas a les reunions de les diferents comissions.

1 de jul. 2011

Dinamizamos las plazas?

La comisión de Dinamización invita a reunirnos el domingo 3 de julio en la plaza Sant Francesc, donde la pizarra de Cruïlles a las 19hs.

Acta d'assemblea 22 de juny del 2011

4arta assemblea gòtic

22 de juny de 2011

20:30-23:30


L’assemblea ha començat amb una mica de desorganització perquè no hi ha ordre del dia. Es comenta la importància d’una comissió d’autoorganització i tenir sempre un ordre del dia.
Es proposa fer un repàs del que portem fins ara i cap on anem.

Es planteja un possible ordre del dia:
Fer reflexió sobre el 19J.
Fer un resum de la reunió de coordinadors de barri.
Plantejar accions per les següents manifestacions/protestes.
Reflexió de continguts i temes a tractar.


Després de plantejar un possible ordre del dia comença un torn de paraules on es comenten varis temes:
* Es creu necessaris la coordinació amb altres barris i col·lectius.
* Es planteja com mantenir el moviment actiu.
* Valoració 19J
* Es parla de possibles temes a tractar: desnonament, banca ètica.
* Important mantenir la comunicació entre barris.
* Revisió de les accions fetes fins ara.


Acabem el torn de paraules i es fa un resum de la reunió de coordinadors de barris. Hi ha un mail amb l’acta de l’assemblea). En resum es va explicar que els diferents barris estan treballant diferents temes i alguns ja porten a terme algunes accions. Alguns dels temes que han tractat fins ara són el cooperativisme, desnonaments, atur, migració.

Es decideix i s’aprova que és important anar a la coordinació de barris que es fa el proper diumenge a Plaça Catalunya. S’ofereix gent per anar-hi i s’aprova.


Torna a començar un torn de paraules on sorgeixen diversos aspectes:
* Importància de treballar la comissió de continguts.
* Fer un curs de com utilitzar els mitjans de comunicació disponible.
* S’exposa una proposta feta des de Plaça Catalunya: un mapa de recursos de cada barri. Per saber quines lluites duen a terme, els materials i recursos disponibles. Sistema de cooperació entre els diferents barris.
* Sorgeixen diferents temes per treballar en grup: banca ètica, desnonaments, consum, màfies/violència al barri, expropiació espais públics, turisme, immigració, corrupció/participació à són temes que preocupen a nivell de barri.
* Es proposa ajuntar els temes que han sorgit per treballar en petits grups per línies temàtiques i portar-ho a comentar a les assemblees.
* Important també no només treballar temes que afectin a nivell de barri sinó també pensar en l’esperit del moviment del 15M.
* Importància de pensar en accions pels esdeveniments que tindran lloc properament: 1 de juliol, 21 de juliol, 15 d’octubre.
* Es creu important fer de les places llocs de reflexió. Portar també a experts de determinats temes i compartir coneixements.
* Es proposa que l’ordre del dia surti a partir de la coordinadora de barris.
* Es creu que s’han de tractar els diferents temes tant d’una perspectiva mes micro (a nivell de barri) i des d’una perspectiva més macro (a nivell de ciutat). Aconseguir propostes amb el màxim de consens i que es puguin extrapolar de nivell micro a macro i a l’inrevés.


Finalment es fa un petit resum de tos allò important que ha anat sortint durant l’assemblea i s’aprova de formar els següents grups de treball:
* Accions immediates
* Corrupció/participació
* Migració/turisme
* Banca ètica, desnonaments, consum sostenible
* Places com a espais de reflexió
* Autoorganirtzació

Ens separem per començar a treballar els diferents temes.

Follow by Email

Cerca per paraules o etiquetes els continguts publicats o enllaçats des d'aquest blog